RayaSdesign
Kies catagorie
     Art-Bladwijzers
   Art-Fantasy
   Art-Keltisch
   Art-Magisch
   Kalligrafie
   Magie-Olie
   Magie-Orakels
   Magie-Talisman 
 
Zoek
geschenken onder deze prijs


Ä


 
 
Verkoopsinfo:
  Home
  About Us
  Contact Us
  Gegevens
  Return Policy
  Voorwaarden
 


Home   |  About Us   |  Contact Us   |  Gegevens   |  Return Policy   |  Voorwaarden
Algemene verkoopsvoorwaarden


Een ieder die op de site van RayaSdesign een te koop aangeboden product bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk ermee in te stemmen. Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de gebruiker.

De prijzen zijn opgegeven in Euro en zijn enkel geldig in BelgiŽ. De op de besteldatum toepasselijke BTW is in de prijs verrekend.
De opgegeven prijzen zijn gewaarborgd zolang de voorraad strekt, behoudens in geval van wijzigingen in de kosten, met name de BTW, en onverminderd drukfouten of nalatigheden.

In de prijsaanduiding is geen rekening gehouden met verzendings-en verpakkingskosten.
De levering gebeurt na storting van het bedrag vermeld bij het totaal op uw factuur. Dit factuur wordt u opgestuurd via email na het plaatsen van uw bestelling. Stortingen dienen te gebeuren op het rekeningnummer:

Bij elke bestelling, ongeacht het aankoopbedrag, wordt u de mogelijkheid gegeven de zending per aangetekend schrijven bij u te laten toekomen. Daarvoor wordt u het bedrag van 4,60 EUR aangerekend bovenop de verzendings- en verpakkingskosten. Indien u deze mogelijkheid niet aankruist op uw bestellingsformulier worden bestelling verstuurd op de volgende manier:

  • Een bestelling die per envelop kan verstuurd worden en waarvan het bedrag (zonder verzendings- en verpakkingskosten) niet hoger is dan 10 Euro, wordt als brief verstuurd. RayaSdesign kan hierbij niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van een zending. U verliest hierbij ook het recht om af te zien van de verkoop.


  • Zendingen boven de aankoopprijs van 10 EUR worden automatisch als een aangetekend schrijven verstuurd.
    Een bedrag van 4,60 EUR wordt u aangerekend boven de verzendings- en verpakkingskosten.


  • Zendingen in pakketjes worden automatisch met een Taxipost Secure verstuurd.
    Naargelang het gewicht wordt u 6,70 EUR (minder dan 2 kg), 8,70 EUR (minder dan 10 kg), 10,70 EUR (minder dan 30 kg) aangerekend bovenop de verzendings- en verpakkingskosten.


Na uw storting worden de producten verpakt en zo snel mogelijk opgestuurd naar het leveringsadres dat u hebt opgegeven. Reken op een leveringsperiode van 7 kalenderdagen. Indien de leveringstijd langer zou duren omdat het product uit voorraad is, zal dit vermeld worden op uw factuur.

Als u van uw aankoop wenst af te zien, heeft u zeven werkdagen de tijd om de bestelde goederen terug te sturen zonder betaling van een boete en zonder vermelding van reden. Deze termijn gaat in daags na de leveringsdatum van de bestelling. De goederen moeten teruggestuurd worden in de oorspronkelijke verpakking en conditionering naar het volgend adres: RayaSdesign, Plantin en Moretuslei 208/4, 2018 Antwerpen. Het bewijs van terugzending door de post dient verplicht te worden gevalideerd.
Het recht om van uw aankoop af te zien, geldt enkel voor de producten die per aangetekend schrijven, of per taxipost secur werden verstuurd.

Indien bovenvermeld voorwaarden zijn voldaan zal RayaSdesign, uw binnen dertig dagen nadat het pakje ontvangen is, de door u gestorte bedragen terugbetalen, met uitzondering van de kosten om de producten terug te zenden naar RayaSdesign, welke ten laste van u blijven.

In geval van abnormale of overmatige terugzendingen behoudt RayaSdesign zich het recht om een volgende bestelling te weigeren.
Home   |  About Us   |  Contact Us   |  Gegevens   |  Return Policy   |  Voorwaarden

Copyright 2001-2010 RayaSdesign. Webshop gemaakt met AgoraCart.com